مشخصات فرستنده:

Maximum upload size: 2.1MB

مشخصات گیرنده:

مشخصات فرستنده:

Maximum upload size: 2.1MB

مشخصات گیرنده:

Bank A/C No/IBAN (www.ibancalculator.com)
Sort Number
Maximum upload size: 2.1MB
فرم اعلام حواله وسترن یونیون
Maximum upload size: 2.1MB
Sending
فرم اعلام حواله مانی گرام
Maximum upload size: 2.1MB
Sending
فرم ثبت حواله بین المللی

مشخصات فرستنده

نحوه پرداخت در مبدا:
آدرس محل سکونت فرستنده:
City
State/Province
Zip/Postal
Country (کشور)
تاریخ ارسال:
Maximum upload size: 2.1MB
تمامی مشخصات مندرج در رسید واضح و قابل خواندن باشد

مشخصات گیرنده

Maximum upload size: 2.1MB
کارت شناسایی دارای اعتبار قابل قبول میباشد
آدرس محل سکونت گیرنده:
City
State/Province
Zip/Postal
Country (کشور)
نحوه دریافت در مقصد:
IR
Sending