آرشیو نرخ سکه

عنوان ارز تاریخ خرید فروش
سکه یک بهار قدیمچهارشنبه, ۱۰/خرداد/۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۲۱:۴۵--
سکه تصویر امامچهارشنبه, ۱۰/خرداد/۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۲۱:۴۵39,900,00030,100,000
نیم بهارچهارشنبه, ۱۰/خرداد/۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۲۱:۴۵16,800,00017,000,000
ربع بهارچهارشنبه, ۱۰/خرداد/۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۲۱:۴۵11,100,00011,300,000
ربع بهارچهارشنبه, ۱۰/خرداد/۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۲۱:۴۵--
logo-samandehi