آرشیو نرخ سکه

عنوان ارز تاریخ خرید فروش
سکه یک بهار قدیمپنج شنبه, ۲۵/شهریور/۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۵۵:۵۸--
سکه تصویر امامپنج شنبه, ۲۵/شهریور/۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۵۵:۵۸11,600,00011,800,000
نیم بهارپنج شنبه, ۲۵/شهریور/۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۵۵:۵۸5,850,0006,050,000
ربع بهارپنج شنبه, ۲۵/شهریور/۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۵۵:۵۸3,400,0003,600,000
ربع بهارپنج شنبه, ۲۵/شهریور/۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۵۵:۵۸--
logo-samandehi