آرشیو نرخ سکه

عنوان ارز تاریخ خرید فروش
سکه یک بهار قدیمچهارشنبه, ۸/آذر/۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۰:۱۷--
سکه تصویر امامچهارشنبه, ۸/آذر/۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۰:۱۷28,900,00029,100,000
نیم بهارچهارشنبه, ۸/آذر/۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۰:۱۷15,200,00015,400,000
ربع بهارچهارشنبه, ۸/آذر/۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۰:۱۷10,200,00010,400,000
ربع بهارچهارشنبه, ۸/آذر/۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۱۰:۱۷--
logo-samandehi