پیش‌بینی تقاضا برای نفت اوپک در چهار فصل ۲۰۱۷

براساس برآورد گزارش ماه می ۲۰۱۷ دبیرخانه اوپک، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ به حدود ۹۵٫۱ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال ۲۰۱۵ به مقدار ۱٫۴ میلیون بشکه در روز رشد داشت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال ۲۰۱۶ عرضه نفت غیراوپك ۷۰۰ هزار بشکه در روز كاهش داشت، از این رو تقاضا برای نفت اوپك به مقدار ۲٫۱ میلیون بشکه در روز رشد داشت، اما برآوردهای انجام شده برای سال ۲۰۱۷ متفاوت از سال ۲۰۱۶ است. از یك طرف، پیش‌بینی میشود روند رشد عرضه غیراوپك كه در سال ۲۰۱۶ متوقف شده بود، در سال ۲۰۱۷ مجددا از سر گرفته شود و از طرف دیگر، رشد تقاضای جهانی كمتر از سال ۲۰۱۶ باشد.

ماهنامه اوپك رشد تقاضای جهان در سال ۲۰۱۷ را ۱٫۳ میلیون بشکه در روز برآورد كرده است كه ۱۰۰ هزار بشکه در روز كمتر از سال ۲۰۱۶ است. بخش عمده رشد تقاضا متعلق به كشورهای غیر OECD خواهد بود. به هر حال از آنجا كه رشد تولید غیراوپك كمتر از رشد تقاضای جهانی خواهد بود، برآورد می‌شود در سال ۲۰۱۷ تقاضا برای نفت اوپك افزایش یابد، اما حجم آن نسبت به سال ۲۰۱۶ كمتر خواهد بود.

براساس ماهنامه بازار نفت (می ۲۰۱۷) آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۷ به مقدار ۱٫۳ میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد كه ۳۰۰ هزار بشکه در روز كمتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. ازسوی دیگر، این نهاد برآورد كرده عرضه نفت كشورهای غیراوپك كه در سال ۲۰۱۶ روندی كاهشی داشته و با ۸۰۰ هزار بشکه در روز كاهش به ۵۷٫۷ میلیون بشکه در روز رسیده است، در سال ۲۰۱۷ رشد منفی آن متوقف شود و عرضه غیراوپك با ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۵۸٫۳ میلیون بشکه در روز برسد.

علاوه بر این، با توجه به رشد ۱٫۳ میلیون بشکه‌ای تقاضا در سال ۲۰۱۷ برآورد می‌شود كه تقاضا برای نفت اوپك در سال ۲۰۱۷ با ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۳۲٫۸ میلیون بشکه در روز برسد. به نظر می‌رسد این سطح بالاتر از سطح تولید توافق شده اعضای اوپك باشد.

بدین معنا كه در صورتی كه كشورهای عضو اوپك به توافق پایبند باشند، مازاد عرضه‌ای در بازار نخواهد بود و مصرف‌كنندگان باید از ذخیره‌سازی‌های خود برداشت کنند.

در سه سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت نفت، مازاد عرضه بوده است. مازاد عرضه علاوه بر اینکه خود باعث كاهش قیمت نفت می‌شود، باعث افزایش سطح ذخیره‌سازی‌ها شده و اثر مضاعفی را در تضعیف قیمت دارد و تا زمانی كه مازاد عرضه از بازار خارج نشود، نمی‌توان انتظار تقویت قیمت نفت را داشت. در سال ۲۰۱۵ ، بالاترین حجم مازاد عرضه رو به كاهش گذاشته و بازار به تعادل نزدیك شده است، اما هنوز حجمی از مازاد عرضه در بازار وجود دارد و برآورد می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ حجم آن كاهش قابل توجهی داشته باشد.

براساس برآوردهای سه مرجع سازمان اوپك، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۵ حجم مازاد عرضه در بازار حدود ۱٫۶ تا ۲ میلیون بشکه در روز بود كه در سال ۲۰۱۶ به حدود ۰٫۴ تا ۱٫۱ میلیون بشکه در روز رسید.

برآورد شده كه در فصل اول ۲۰۱۷ حجم مازاد عرضه بین ۰٫۲ – تا ۰٫۸ هزار بشکه در روز بوده و در فصل دوم به ۰٫۸ – تا ۰٫۱ هزار بشکه در روز برسد. هر سه نهاد برآورد كرده‌اند در صورتی كه اوپك سطح تولید كنونی خود را ادامه دهد، در فصل سوم ۲۰۱۷ مازاد عرضه‌ای در بازار وجود نخواهد داشت و مصرف‌كنندگان مجبور می‌شوند تا از ذخیره‌سازی‌های خود برداشت كنند و انتظار می‌رود این وضعیت در فصل چهارم ۲۰۱۷ نیز ادامه یابد. البته براساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در فصل چهارم ۲۰۱۷ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز مازاد عرضه در بازار وجود خواهد داشت.

logo-samandehi