پیامد تعجیل در حذف چهار صفر از پول ملی

سرپرست معاونت #اقتصادی اتاق #بازرگانی #ایران گفت: تعجیل در اجرای سیاست حذف چهارصفر از پول ملی شاید در کوتاه‌مدت ما را مجبور به حذف مجدد صفر از واحد #پول جدید #ملی کند.

به گزارش بنکر، منیره امیرخانلو اضافه کرد: در کنار ضرورت اصلاحات پولی برای اجرای این طرح، تقویت بنیه تولید نیز امری به‌شدت مهم و ضروری است چراکه درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و این آسیب زیادی به سیاست‌های #پولی و #مالی اقتصاد ایران وارد کرده است. او افزود: #دولت از طریق اصلاحات مختلف از جمله کارآمدسازی نظام مالیاتی، پیاده‌سازی نظام #مالیات بر عایدی #سرمایه و انضباط بودجه‌ای باید به تقویت بنیه تولید و کنترل جذابیت بازارهای رقیب بپردازد.

logo-samandehi