واکنش همتی به تحریم مجدد بانک مرکزی

رییس کل #بانک #مرکزی در واکنش به #تحریم مجدد بانک مرکزی تاکید کرد:تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت #آمریکا نشان می‌دهد که دست آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه #ایران تاچه حدی خالی است.

به گزارش بنکر، دکتر #عبدالناصر #همتی افزود: اگر اینگونه اقدامات می‌توانست در پیشبرد خواسته های ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت با وضعیت فعلی بود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ناکامی های مکرر #دولت #آمریکا در یک سال و اندی گذشته نشان می دهد که این #تحریم ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شده اند و اقتصاد ایران، تاب آوری خود در مقابل تحریم‌ها رابه همگان اثبات کرده است.
وی افزود:موفقیت های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازارنشان می‌دهد که خوشبختانه #تجارت و #مبادلات #مالی کشور از راه هایی انجام می‌شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است.
همتی افزود: خوشبختانه از دوره دور زدن #تحریم ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده ایم و وقت آن رسیده است که دولت #آمریکا از واقعیت‌ ها درس بگیرد.

logo-samandehi