همتی: سامانه نیما حذف نمی‌شود

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: #سامانه #نیما محور تبادل #تجارت #ارزی #کشور است و به هیچ وجه حذف نمی‌شود.

به گزارش بنکر، عبدالناصر #همتی #رئیس کل #بانک #مرکزی، در خصوص اعلام خبری مبنی بر حذف #ارز نیمایی، گفت: حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی، افزود: در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمی‌شود.
همتی همچنین درباره تشکیل بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: در این راستا شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیت‌های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز می‌شود.

logo-samandehi