نرخ تورم بخش صنعت ۱۰.۲ درصد شد

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به تابستان امسال را معادل ١٠,٢ درصد اعلام کرد.

به گزارش بانکداران ۲۴، در گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت تابستان ١٣٩٦ (برمبنای سال پایه ١٣٩٠) آمده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ١٣٩٦ به عدد ٢٢٢,٨ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٠.٣)، ٥.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.٠)، ١٣.١ درصد افزایش داشته ­است.

درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ١٠,٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (٧.٤ درصد)، افزایش داشته ­است.
logo-samandehi