نرخ بهره در قله ۷ ساله

به گزارش اقتصادنیوز، روند نرخ بهره بین بانکی مسیر صعودی خود را تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داد. این شاخص از مهم ترین متغیرهای اقتصادی کشور محسوب شده و تغییرات آن می تواند نقشی مهم در رابطه با تورم داشته باشد. 

بالاترین نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت

در هفته متهی به سوم خرداد ماه امسال، نرخ بهره بین بانکی برابر با ۲۳٫۷۵ درصد بوده و تقریبا معادل با هفته قبل خود به ثبت رسیده است.  نرخ سود بین بانکی  در هر هفته از بده بستان بانک ها با یکدیگر به دست می آید. در این بازار، بانک ها می توانند نیازهای مالی خود را از نهادهای مالی دارای مازاد برطرف کنند. بانک مرکزی نیز ضمن وضع دامنه نرخ بهره بین بانکی در این معاملات می تواند در هر هفته در بالاترین نرخ سود این دامنه در بانک ها پول تزریق کند.

در همین رابطه داده های آماری از وضعیت بده بستان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار شبانه نشان می دهد در هفته اخیر، حجم اعتبارات قاعده مند برابر با ۶۷ همت بوده و از هفته قبل خود حدودا ۱۸ همت بیشتر شده است.

این رشد در تزریق پول به نوعی نشاندهنده افزایش تقاضای پول در بانک ها بوده است. اتفاقی که حاکی از ادامه کسری بی سابقه در نهادهای مالی بوده است. 

در همین خصوص در حالی که نرخ  سود بین بانکی  در هفته پیش برابر با ۲۳٫۷۶ درصد بوده در این هفته نیز، نرخ بهره بین بانکی تقریبا در همان سطح سابق بوده و تغییر قابل توجهی را ثبت نکرده است. سطحی که به نوعی بالاترین میزان در بازه هفت ساله به شمار می آید.

logo-samandehi