مالیات ۳۹ میلیونی بابت خرید ۲۰۰ سکه!

با #بخشنامه جدید #اداره #مالیات خریدار ۲۰۰ سکه در سال گذشته می بایست حدود ۳۹ میلیون #تومان مالیات پرداخت کنند که چند سوال در این خصوص مطرح می شود.

به گزارش بنکر، هفته گذشته سازمان امور مالیاتی #کشور #قانون جدید برای اخذ مالیات از ثبت‌نام کنندگان #سکه را منتشر کرد.
بر این اساس خرید سکه تا ۲۰ عدد معاف از مالیات، بین ۲۰ تا ۶۰ سکه مبلغ ۶ میلیون تومان مالیات، بین ۶۰ تا ۱۰۰ سکه نیز مجموعاً ۱۴ میلیون تومان مالیات باید پرداخت شود.
همچنین شخصی که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه در سال گذشته ثبت نام کرده است مجموعا باید ۳۹ میلیون تومان مالیات پرداخت کند.
این در حالی است که در هنگام ثبت نام، مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند هیچگونه مالیاتی از ثبت‌نام کنندگان دریافت نخواهند کرد.
حال این سوال مطرح می شود که مسئولان وقت بانک مرکزی که صلاحیت تعیین مالیات را نداشتند بر چه اساس این موضوع را مطرح نمود و اساساً چرا در آن زمان سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی در این خصوص نداشته است.
نکته مبهم در خصوص بخشنامه سازمان مالیات این است که ثبت نام کنندگان بیش از ۲۰۰ سکه باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند.
با توجه به ابهامات موجود در زمان ثبت نام در بانک و قانون جدید اداره مالیات به نظر می رسد این موضوع به این زودی ها حل نشده و ممکن است با شکایت ثبت نام کنندگان کار به قوه #قضاییه و دیوان عدالت اداری نیز کشیده شود.

logo-samandehi