عملیات بازار باز یک شبهِه بورس است

رئیس #کمیسیون #اقتصادی #مجلس، با تاکید بر اینکه عملیات #بازار باز در واقع یک شبهِه بورس بوده که منتهی به کنترل نقدینگی می‌شود، گفت: این سیاست با توجه به نتایج مثبت بسیار مورد تایید است.

گسترش نیوز: الیاس حضرتی با اشاره به سیاست فعلی بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز بانکی در واقع به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی اقدام کند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز در واقع یک #شبهه #بورس بوده که منتهی به کنترل نقدینگی می‌شود، افزود: عملیات بازار باز بانکی به سبک کردن بار بانک مرکزی منجر می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند، تصریح کرد: در بسیاری کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد، در حالی که در برخی دیگر از کشور که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.

حضرتی با تاکید بر اینکه کنترل نرخ بهره و نرخ ارز از نتایج استفاده از مکانیزم جدید از سوی بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی با دخالت غیر مستقیم نسبت به کنترل اوراق اقدام کرده و به این ترتیب ضمن ساماندهی بازار وضعیت نیز تحت کنترل قرار می‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اقدام به معامله و همچنین نرخ ارز در عملیات بازار باز بانکی دستوری از طرف بانک مرکزی نیست، افزود: #نرخ ارز در این بازار خود به خود با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و #بانک #مرکزی به عنوان مسئول مراقبت می‌کند که کار از چارچوب خارج نشود به عبارتی مسیر صحیح طی می‌شود.

حضرتی با اشاره به تاثیرات مثبت عملیات بازار باز بانکی بر اقتصاد کشور به ویژه در شرایطی که #اقتصاد #ایران تحت تاثیر #تحریم‌های #امریکا زیر فشار زیادی قرار دارد، گفت: اجرای این عملیات می‌تواند تا حدود زیادی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد از اینرو باید حامی آن باشیم.

منبع: ایبِنا

logo-samandehi