عملکرد خوب اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم

با وجود افزایش مشکلات #اقتصادی در منطقه #یورو، #نرخ #تورم در #فرانسه کاهش و رشد اقتصادی افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومکیس، پس از آن که در ماه سپتامبر، تورم فرانسه مجددا سیری نزولی به خود گرفت و به ۰.۹ درصد نزدیک شد، در ماه اکتبر قیمت‌ها بار دیگر به مسیر نزولی ادامه داده اند؛ به‌گونه‌ای که تا پایان دوازده ماه منتهی به ماه اکتبر، نرخ تورم فرانسه به ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده در فرانسه از ژوئیه سال ۲۰۱۷ تاکنون بوده است.

در بین بخش‌های مختلف نرخ تورم انرژی به منفی ۱.۶ درصد رسیده است که در مقایسه با تورم ۰.۲ درصدی ماه سپتامبر کاهش محسوسی یافته است. بیش‌ترین تورم ثبت شده در بین بخش‌های مختلف تا پایان ماه اکتبر مربوط به تنباکو با ۸.۸ درصد بوده است اما تورم در بخش مواد غذایی از ۲ درصد در ماه قبل به منفی ۰.۱ درصد در ماه اکتبر رسیده است.

طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور ۰.۱ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۲ درصد کمتر از تورم ماه سپتامبر است. شاخص تعدیل شده بهای مصرف کننده ۰.۹ درصد در دوازده ماه منتهی به اکتبر و منفی ۰.۱ درصد در ماه اکتبر اندازه‌گیری شده است.

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۱۸.۸ درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹بوده است.

هم چنین در سه ماهه سوم امسال، متوسط رشد اقتصادی فرانسه ۰.۳ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۱ درصد بیش‌تر از #نرخ پیش‌بینی شده قبلی و برابر با رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم امسال بوده است. بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد #اقتصادی فرانسه در دوازده ماه منتهی به اکتبر ۱.۳ درصد اندازه گیری شده است.

در بین بخش های مختلف، رشد مصارف داخلی نسبت به سه ماهه دوم سال با ۰.۱ درصد افزایش به ۰.۳ درصد و مخارج دولتی به ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرده اند. از طرف دیگر اما سرمایه گذاری خانوار با رشد ۰.۱ درصدی مواجه شده که ۰.۷ درصد کمتر از دوره مشابه قبلی است.

متوسط نرخ رشد اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۷۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۹۶۸ با هشت درصد و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۵.۳ درصد بوده است.

logo-samandehi