ضربه نوسانات ارزی به بازار گوشت

هژیر ضیایی جم، مدیر عامل مزرعه خوراک سالم، درباره اثر نوسانات ارزی بر تولید و مصرف گوشت قرمز به اکوایران گفت: اگرچه قیمت نهاده‌های دامی با ارزهای دولتی حمایت می‌شود، اما به‌هرحال نوسان قیمت ارز تأثیر خودش را دارد.

او با ذکر نمونه‌ای در این رابطه افزود: به عنوان مثال پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی اختصاص پیدا می‌کرد اما در حال حاضر ارز ۲۸ هزار تومانی به این بخش تعلق می‌گیرد و همین موضوع نیز شوک زیادی را به صنعت وارد کرد و اکثر فعالان این صنعت، با افزایش هزینه‌های هفت تا ۱۰ برابری مواجه شدند.

این فعال حوزه صنایع غذایی در عین حال قیمت‌گذاری دستوری را سیاست راهگشا برای جلوگیری از اثرگذاری پیامدهای این شوک به بازار ندانست و افزود: دخالت و بازرسی‌های دولت هیچ‌وقت راهگشا نبوده است. دولت نه در قیمت‌گذاری موفق بوده و می‌تواند باشد و نه در توقف واردات و صادرات موفق بوده، بلکه این موارد صرفا بخشنامه است و هزینه‌ها را بالا می‌برد.

ضیایی جم معتقد است: باید وضعیت به گونه‌ای پیش برود که بازار بتواند خودش را کنترل کند و در مقابل دولت باید نقش حمایت از تولید داشته باشد. این در حالی است که هم اکنون دولت در تمام زمینه‌ها دخالت می‌کند و این دخالت‌ها منجر به این وضعیت شده که نه حال تولیدکننده خوب است و نه حال مردم و مصرف‌کننده و وضعیت بازار هم وضعیت مناسبی نیست.

logo-samandehi