صنعت نساجی؛ جان‌سخت بحران‌های اقتصادی

به گزارش اکوایران، بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتاق ایران، شامخ تیرماه ۱۴۰۲ با افتی شدید به ۵۰.۶ رسید که از کاهش سرعت بهبود وضعیت صنعت حکایت دارد. قطعی برق، نرخ ارز بالا و موانع ارزی در کنار رکود شدید تقاضا، صنعت را در این ماه کم‌جان‌تر از قبل کرده است.

در این مقطع با اینکه تورم مواد اولیه کاهش داشته اما تولیدکنندگان به دلیل نرخ ارز بالا همچنان ضرر می‌دهند. شامخ سفارشات جدید و میزان صادرات نیز در این ماه کاهش شدید را شاهد بوده و وضعیت آن بدتر شده است. طبق آمار شامخ تیرماه به تفکیک گروه‌های مختلف صنعتی، صنایع نساجی بیشترین و صنایع فلزی به همراه پوشاک و چرم کمترین میزان شامخ را در میان صنایع به خود اختصاص داده‌اند.

معرفی شاخص مدیران خرید
یکی از نیازهای سیاستمداران و مدیران صنایع برای ارزیابی شرایط اقتصادی، شاخصی مبتنی بر مستندات واقعی کسب‌وکارهاست. در این میان از مواردی که می‌تواند پاسخ مناسبی به تحلیلگران اقتصاد و صنایع بدهد شاخص مدیران خرید است. شاخص مدیران خرید (شامخ)، شاخصی جهانی است که در کشور‌های مختلف جمع‌‌آوری می‌شود و کاملا بر اساس آمارهای واقعی کسب‌وکارهاست نه حدس و گمان‌های مدیران. این شاخص در ابتدای هرماه منتشر می‌شود و به طور دقیق آمارهای ماه گذشته کسب‌وکارها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

محاسبه شاخص مدیران خرید
روش محاسبه این شاخص به این صورت است که از مدیران کسب و کارها ۱۲ سوال پرسیده می‌شود. هر سوال سه گزینه دارد: بیشتر از ماه قبل، بدون تغییر و کمتر از ماه قبل. در صورتی که پاسخ دهنده گزینه «بیشتر از ماه قبل» را انتخاب کند عدد ۱، گزینه «بدون تغییر» را انتخاب کند عدد ۰.۵ و اگر گزینه «کمتر از ماه قبل» را انتخاب کند عدد صفر برای آن سوال ثبت می‌شود. در نهایت درصد پاسخگویان به هر سوال در عدد همان گزینه ضرب می‌شود و عدد شامخ در آن سوال را می‌سازد.

در این حالت عدد شامخ برای هر سوال عددی بین صفر تا ۱۰۰ خواهد بود. عدد صفر برای زمانی است که تمام پاسخ‌دهندگان گزینه «کمتر از ماه قبل» را انتخاب کنند و عدد ۱۰۰ برای زمانی است که تمام افراد بگویند تغییرات «بیشتر از ماه قبل» بوده است. بعلاوه، زمانی که شامخ عدد ۵۰ را نشان دهد به این معناست که وضعیت صنعت در آن ماه نسبت به ماه گذشته خود تغییری نداشته است. هر عددی بالاتر از ۵۰ به معنای بهبود وضعیت است و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد به معنای افزایش سرعت بهبود شرایط است. زمانی که این شاخص کمتر از ۵۰ باشد به معنای بدتر شدن وضعیت بوده و هرچه به صفر نزدیک‌تر شود به معنای افزایش سرعت بدتر شدن وضعیت صنعت و اقتصاد است.

به گزارش اتاق ایران از شامخ تیر سال ۱۴۰۲، شامخ کل صنعت به عدد ۵۰.۶ رسیده است. این شامخ نشان می‌دهد وضعیت صنعت نسبت به ماه گذشته تقریبا بدون تغییر بوده است و سرعت بهبود وضعیت بسیار پایین آمده است.

شامخ کل صنعت در تمام مولفه‌های خود کاهش داشته است؛ بطوریکه در پنج مولفه وضعیت صنعت بدتر شده است و در دیگر مولفه‌های شامخ صنعت کاهش سرعت بهبود وضعیت نسبت به خرداد ماه مشاهده می‌شود.

وضعیت اقتصادی کشور از کاهش تقاضا و رکود در بازارها خبر می‌دهد و این رکود باعث کاهش سفارشات جدیدی مشتریان شده و به تولید فشار وارد کرده است به طوریکه تولیدکنندگان تصمیم به انقباض تولید خود گرفته‌اند. با اینکه رشد نرخ تورم مواد اولیه و رشد هزینه‌های تولید کاسته شده است اما همچنان به دلیل تغییر دائمی قوانین و نرخ ارز بالا، تولیدکنندگان متضرر شده‌اند.

همچنین بانک مرکزی برخی موانع ارزی را بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده که باعث کاهش میزان صادرات به کمترین میزان خود در شش ماه گذشته شده است. شامخ میزان صادرات در تیرماه ۱۴۰۲ به ۴۸.۶ رسیده است که نشانگر بدتر شدن شرایط صادرات در این مدت است. بعلاوه، قطعی‌های برق صنعت در این مدت، آسیب زیادی را به عملکرد بخش صنعتی وارد کرده است.

پایداری صنایع نساجی حتی در بدترین شرایط صنعت

شامخ کل صنعت به تفیک ۱۲ گروه صنعتی داده می‌شود که دقت تحلیل صنعت در هر بخش را بالاتر می‌برد. از میان ۱۲ گروه صنعتی بیشترین شامخ در تیرماه ۱۴۰۲ مربوط به صنایع نساجی ، لاستیک و پلاستیک و صنایع کانی غیرفلزی بوده است. شامخ صنایع نساجی در این ماه به عدد ۵۹.۴ رسیده که نشان می‌دهد این صنعت نسبت به مابقی صنایع در وضعیت بهتری به سر می‌برد. از طرف دیگر بدترین شامخ تیرماه برای گروه‌های صنایع فلزی و پوشاک و چرم بوده است. این دو گروه با ثبت شامخ حدود ۴۴ بدترین وضعیت را در میان صنایع مختلف داشته‌اند.

logo-samandehi