صدرنشینی بانک ملی در پرداخت الکترونیک

ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک بانک ملی ایران سهم قابل توجهی را در نظام بانکی کشور دارد.

به گزارش بانکداران ۲۴ ،  اطلاعات موجود تا پایان فروردین ماه سال جاری نشان می دهد بیش از ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره از ۴۱۲ میلیون فقره کارت بانکی موجود در نظام بانکی کشور، متعلق به بانک ملی ایران است.

از این تعداد بیش از ۱۶ میلیون فقره کارت در تهران و حدود ۳۵ میلیون فقره کارت در شهرستان صادر شده است.
 از ۴۶ هزار و ۷۷۸ دستگاه خودپرداز موجود در شبکه بانکی، ۷ هزار و ۸۸ دستگاه آن متعلق به بانک ملی ایران است که ۱۵ درصد کل خودپردازهای نظام بانکی را شامل می شود.
این اطلاعات نشان می دهد بانک ملی ایران دارای بیشترین تعداد خودپرداز در نظام بانکی کشور است. بیش از ۱۵۰۰ دستگاه خودپرداز بانک ملی ایران در تهران مستقر است.
 مقایسه وضعیت تعداد پایانه های شعب نظام بانکی نیز بسیار در خور توجه است، به طوری که بیش از یک چهارم این تجهیزات در اختیار بانک ملی ایران است. در این شاخص نیز بانک ملی ایران رتبه نخست نظام بانکی را در اختیار دارد.
logo-samandehi