سرنوشت اسکناس های فرسوده در بانک ها

بانک ها و موسسات اعتباری باید پول های فرسوده را از چرخه مبادلات خارج کنند.

به گزارش بانکداران ۲۴ ،پول های فرسوده در بانک ها و موسسات اعتباری به دو بخش تقسیم می شود.
برخی اسکناس های فرسوده قابلیت استفاده مجدد در چرخه ی پولی و بانکی کشور را دارد و برخی دیگر نیژ باید از چرخه خارج و دیگر استفاده نشود.
در بانک‌ها و موسسات اعتباری پول ها ابتدا توسط دستگاه های مخصوص سورت کننده پول برای دستگاه‌های خودپرداز جداسازی شده و در دستگاه های خودپرداز قرار داده می شوند.
باقیمانده پول های فرسوده کشی شده دستگاه‌های خودپرداز نیز به عنوان پول هایی که می توان در مبادلات پولی از آنها استفاده کرد به چرخه باز می گردند.
برخی دیگر از اسکناس هایی که از فرسوده کشی شده ی اسکناس های خودپرداز رد شده اند باید مجددا فرسود کشی شده و اسکناس هایی که بیش از ۷۰ درصد فرسوده شده اند باید از چرخه خارج شود.
این اسکناس های ۷۰درصد فرسوده شده توسط بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی نیز این اسکناس‌ها را خمیر کرده و مجددا برای تولید اسکناس از آنها استفاده می کنند.
به نوشته اخبار بانک، جالب است بدانید ارسال اسکناس های فرسوده توسط بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی دارای امتیاز است.

logo-samandehi