زیان بانک ها و تکالیف فراموش شده

چند وقتی است که زیان ده شدن بانک ها در بورس، باری شده تا شاخص این بازار، روز به روز به پایین خمیده تر شود.

سهامداران بانک ها، بانک مرکزی را عامل زیان ده شدن بانک ها و افت ارزش سهام آن ها معرفی می کنند، مسئولان بانک مرکزی هم می گویند که تنها شفاف سازی انجام داده اند و نه کاری دیگر. با این حال به نظر می رسد در این رابطه و در دورانی که گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را هر چند ناقص تجربه می کنیم، دو نکته قابل توجه باشد.
اول ضعف فرهنگ سهامداری: در حال حاضر، در شرایطی انگشت اتهام به سوی بانک مرکزی نشانه رفته و بانک مرکزی هم مسئولیت بورس را یادآور شده است که به نظر می رسد نقش یکی از اضلاع این ماجرا یعنی «سهامداران» کمتر دیده شده است.
باید توجه داشت که بخشنامه بانک مرکزی حدود یک سال قبل به بانک ها ابلاغ شده بود و لذا تنها در صورتی که نماد این بانک ها در بورس بالاجبار بسته ماند، نگاه ها به سوی سود و زیان واقعی بانک ها جلب شد. به عبارت دیگر سهامداران بانک ها چندین ماه فرصت داشته اند نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند تا آوار تبعات این موضوع به یکباره در ارزش سهام خودنمایی نکند. لذا ضعف نظارت سهامداران بانک ها در خصوص نظارت بر بانک ها قابل توجه است.
دوم زخم کهنه دخالت دولت و شبه دولتی ها در بازار: در میان این ماجرا، سهامداران هم به حق به دخالت های مستقیم و غیر مستقیم و تکلیفی نهادهای بالاسری بر بانک ها و بورس اشاره می کنند که نمونه آن تسهیلات تکلیفی به بانک هاست.
اگر چه نفس این نوع تسهیلات ممکن است آثار مثبت بیرونی به همراه داشته باشد، اما محملی شده تا ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع به پای دخالت های بانک مرکزی و دولت نوشته شود.
به نظر می رسد در کنار اصلاحات ساختاری، لازم است بانک مرکزی برای یکبار هم که شده نحوه دخالت دولت در بانک مرکزی و بانک مرکزی بر بانک ها را شفاف و حوزه آن را مشخص کند.
در آن صورت هم سهامداران نظارت دائمی و مسئولانه تری بر بانک ها خواهند داشت و هم ساز و کار نظارتی بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات بانکی از قبیل تخلف از نرخ های سود که به زیان سهامداران موسسات پولی و اعتباری است، کاراتر عمل خواهد کرد.

logo-samandehi