رونق احتمالی “عملیات بازار باز”

آمارهای #دولت نشان میدهد طی یک فرآیند تکراری، درآمد مالیاتی در ماه های تیر و اسفند به اوج می رسد. (بخصوص تیرماه)

به گزارش بنکر، این موضوع میتواند عاملی در جهت افزایش تنگنای #مالی بانکها در ماه های ذکر شده بخصوص “تیرماه” باشد. زیرا انتقال سپرده از اشخاص به دولت بابت مالیات (محو سپرده) و انتقال ذخائر مربوط به آن به حسابهای خزانه داری نزد #بانک #مرکزی ، کسری ذخائر (موجودی حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی) برای بانکها را در پی خواهد داشت و افزایش نرخ بهره بین بانکی (و سایر نرخ ها) محتمل خواهد بود.

میتوان گفت در تیرماه بانک مرکزی (با احتمال بالا) به جهت کنترل نرخ بهره “هدف” و تزریق ذخائر مورد نیاز بانکها ، به خرید اوراق قرضه دولتی از “اشخاص و بانکها” اقدام خواهد نمود.
البته موقعیت #خرید و #فروش #بانک #مرکزی در عملیات #بازار #باز ، کاملا به رفتار دولت و بانکها در بازه های زمانی گوناگون بستگی دارد.
logo-samandehi