خرید و فروش ارز

صرافی شیراز (شرکت تضامنی محمد هادی اوجی و شرکا) هیچ گونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی نداشته و تمامی معاملات این صرافی در محل دفتر شیراز انجام میشود .
لازم به ذکر است تلفن های رسمی صرافی شیراز تنها مواردی است که در وبسایت صرافی درج شده است:
www.sarafishiraz.com

logo-samandehi