خداحافظی با پول نقد

سوئد که اکنون پیشگام کمترین استفاده از پول نقد است تا ده سال دیگر اولین کشور تمام الکترونیک و بدون پول نقد ‏در دنیا خواهد شد‎.‎‏

به گزارش بانکداران ۲۴ ، بانک مرکزی سوئد اعلام کرد: از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میزان ارزش اسکناس و یا سکه در گردش از ‏یازده میلیارد و سیصد میلیون یورو به هشت و نیم میلیارد یورو کاهش یافته است‎.‎
نیکلاس آرویدسون، استاد انستیتوی سلطنتی فناوری سوئد و مولف کتاب “گزارش پول نقد در سوئد” می گوید: ‏‏”پیشتر گفته بودم که حدود سال ۲۰۳۰ سوئد در عمل کشوری بدون پول نقد خواهد شد. به این معنی که نقش پول ‏نقد در جامعه حذف می شود. اما با نگاهی به رشد و تغییرات دو سال اخیر حال معتقدم این وضعیت خیلی زودتر، در ‏ده سال آینده و شاید زودتر از آن روی دهد‎”.

logo-samandehi