خبر خوب برای متقاضیان مسکن / وام خرید به ۸۰۰ میلیون رسید

اتفاقی که باعث شده تا قدرت خرید تقاضای مصرفی در بازار مسکن به شدت کاهش یابد و وام کنونی خرید از محل اوراق حق تقدم (۴۸۰ میلیون تومانی) اثرگذاری چندانی در این فرآیند نداشته باشد. در زمان حاضر با وام مذکور بدون احتساب هزینه خرید اوراق (به طور میانگین ۹۰ هزار تومان) می‌توان حدود ۸ مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران خریداری کرد.

در این شرایط و با توجه به تورم قیمت مسکن ، بانک تخصصی مسکن کشور پیشنهاد افزایش حدود ۲ برابری وام خرید مسکن را به بانک مرکزی ارائه کرده است. بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته وام خرید مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان کنونی (برای هر فرد) به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر یک زوج جوان می‌توانند ۷۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند.

همچنین قرار است وام تعمیر (جعاله) نیز از ۸۰ میلیون تومان کنونی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، در این صورت مبلغ وام خرید مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. با این مبلغ نیز بدون احتساب هزینه خرید اوراق حق تقدم یک متقاضی می‌تواند حدود ۱۳٫۵ مترمربع واحد مسکونی شهر تهران با قیمت کنونی خریداری کند.

به گزارش تسنیم، برای خرید وام ۴۸۰ میلیون تومان، متقاضی باید ۲ برابر رقم وام یعنی ۹۶۰ برگه را خریداری کند که حدود ۸۶ میلیون تومان می‌شود. در واقع متقاضی وام خرید مسکن بایستی معادل هزینه خرید ۱٫۵ متر مسکن را برای تسه پرداخت کند.

هزینه خرید اوراق حق تقدم وام ۸۰۰ میلیون تومانی نیز متقاضیان باید حدود ۱۴۴ میلیون تومان پرداخت کنند. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن ۲۲٫۵ درصد است.

logo-samandehi