حجم نقدینگی بزرگ و بزرگتر می شود

در ۶ ماهه اول امسال حجم نقدینگی با ۱۲٫۹ درصد افزایش (معادل ۲۴۳ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان) به ۲۱۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در سال جاری هر ماه به طور متوسط ۴۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

 

به گزارش بنکر ، در صورتی که این روند تا پایان سال ادامه یابد، میزان #نقدینگی برای اسفند ماه سال ۹۸ با ۲۵٫۸ درصد رشد به ۲۳۷۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید. البته به نظر می‌رسد این روند افزایشی باشد چرا که فقط در شهریور ماه نقدینگی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

همچنین در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال بالغ بر ۴۵۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد #تومان به حجم #نقدینگی اقتصاد کشور افزوده شده که رشد ۲۵٫۶ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال به عدد ۲۹۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۲۵٫۰۷ درصد رشد داشته است.

در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به حجم کل پایه پولی (خلق پول توسط بانک مرکزی) کشور اضافه شده است که از این میزان ۲۷ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان آن در ۶ ماهه اول سال ۹۸ خلق شده است. بنابراین در سال ۹۸ هر ماه به طور متوسط ۴۶۰۳ میلیارد تومان #پول پرقدرت #بانک #مرکزی خلق شده است.

logo-samandehi