تغییر واحد پولی ۳ هزار میلیارد تومان خرج دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه ۳۰۰۰میلیارد تومانی تغییر واحد پولی کشور، گفت: بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده حداقل ۳۰۰۰میلیارد تومان بابت تغییر واحد پول ملی باید صرف شود و این رقم، هزینه بسیار سنگینی است، به همین جهت برای تصمیم گیری برای حذف یک یا چند صفر باید مبتنی بر مباحث کارشناسی باشد.

به گزارش بانکداران ۲۴ ،محمدرضا پور ابراهیمی ادامه داد چراکه اگر این کار را انجام می‌دهیم با یک هزینه این کار را انجام دهیم و کار به شکلی نباشد که مجبور باشیم در چند سال آینده مجددا این هزینه را متقبل شویم.
وی افزود، برای تغییر کامل واحد پولی کشور علاوه بر این هزینه بازه زمانی ۶ ماهه لازم است، بر این اساس پیشنهاد ما این است که اگر دولت قرار است پیشنهاد تغییر واحد پول ملی را در قالب حذف یک صفر مطرح کند بهتر است، موضوع حذف ۴ صفر که پیش از این مطالعاتی نیز روی ان انجام شده بود مد نظر قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی گفت: اثر مثبت حذف صفر از پول ملی این است که یک تسهیل در محاسبات انجام می‌شود. همچنین یک فضای روانی در حوزه برابری نرخ مالی و پلی در مقایسه با سایر ارزها ایجاد میکند.
وی افزود، اما حذف یک صفر تاثیر آنچنانی در اقتصاد نخواهد داشت و مهمترین اثر این تغییر همین موضوع تسهیل در خوانش و محاسبات و همچنین فضای روانی مثبت در جامعه است.
به نوشته تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد، دولت می‌تواند از تجربه سایر کشورها  مانند ترکیه نیز  برای تغییر واحد پولی ملی کشور  استفاده کند.

logo-samandehi