تصمیم‌گیری درباره مسائل بازار متشکل در جلسه امروز همتی با صرافان

#رئیس #کل #بانک #مرکزی عصر امروز در جلسه ای با مدیران #بازار #متشکل #ارزی و #صرافی‌ها مسائل مربوط به نحوه فعالیت این بازار را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک #مرکزی، با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه مدیران بازار متشکل ارزی و #صرافی‌ها، بعدازظهر امروز کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در دفتر رئیس کل بانک مرکزی موضوعات مطرح شده را با رئیس کل بانک مرکزی مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهند داد.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر هماهنگی کامل بین عوامل مختلف مرتبط با #بازار قبل از عملیاتی شدن آن است.

logo-samandehi