تاثیر عوامل ده گانه موثر بر نرخ دلار

 اقتصاد #ایران کوچک شده است؛کوچک شدن به معنای این است که عرضه و تقاضا با هم کاهش یافته. کاهش قابل ملاحظه #صادرات نفت، عامل کوچک شدن #اقتصاد است.کوچک شدن اقتصاد یعنی کوچک شدن تقاضا.کوچک شدن اقتصاد یعنی کاهش تقاضا برای خرید #دلار.

به گزارش بنکر، کوچک شدن اقتصاد به معنای کاهش عرضه ارز به اقتصاد هم هست. اشتباه بسیاری از فعالین اقتصادی در پیش بینی #نرخ ارز این است که فقط به یک ضلع از مسئله توجه دارند و آن کاهش عرضه ارز به اقتصاد است و تصور می‌کنند با کاهش عرصه ارز به #اقتصاد باید دلار گران شود. درست است عرضه ارز به اقتصاد به سبب کاهش قابل‌ملاحظه صادرات نفت کاهش یافته اما همزمان تقاضا برای ارز نیز به سبب کاهش صادرات نفت، به شدت کاهش یافته و این دو به میزانی اثر همدیگر را خنثی می‌کنند. البته این دو کاملا اثر یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، کاهش صادرات نفت باعث گرانی دلار می‌شود و در این نباید تردید کرد اما دچار اغراق هم نباید شد، بخش اعظم کاهش عرضه #ارز به #اقتصاد با کاهش تقاضا برای #ارز، خنثی می‌شود .

اما چرا کاهش سنگین صادرات نفت به کاهش تقاضا برای ارز منجر می‌شود ؟
نفت صادر می‌شد و پول صادرات نفت را دولت صرف پرداخت حقوق به چهار میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل و بازنشسته می‌کرد، کسانی که از اصول بودجه نویسی دولتی مطلع هستند می‌دانند حقوق را دولت به صورت صد در صد از محل #صادرات #نفت پرداخت می‌کرد، از سال آینده دولت اعلام کرد حقوق چهار میلیون و چهار صد هزار نفر را از محل صادرات نفت پرداخت نمی‌کند ، از سال آینده حقوق چهار میلیون شاغل و بازنشسته باید از محل مالیات یا گران کردن کالا و خدمات دولتی پرداخت شود ، یعنی از سال آینده حقوق شاغلین و بازنشسته‌ها را باید بقیه مردم پرداخت کنند.

وقتی حقوق شاغلین دولتی و بازنشسته‌ها را بقیه مردم پرداخت کنند این روند تقاضا برای همه چیز از جمله دلار را به شدت کاهش می‌دهد. دلار باید به ازای اختلاف #تورم داخل و خارج گران می‌شد، اگر از تورم داخلی، تورم خارجی کسر شود دلار باید ۹۷۰۰ تومان بود اما وقتی صادرات نفت به شدت کاهش یافت باید اثر کاهش صادرات نفت در افزایش نرخ ارز خود را نشان می‌داد، افزایش نرخ دلار مازاد بر ۹۷۰۰ تومان به سبب کاهش صادرات نفت است.

اما با کاهش صادرات نفت دلار باید بیش از این گران می ‌شد اما گران نشد، علت در کوچک شدن اقتصاد بود، یکی از عللی که دلار خیلی بیش از ۹۷۰۰ تومان گران نشد این بود که کاهش عرضه ارز به اقتصاد با کاهش تقاضا برای #دلار خنثی شد. لطفا بر اساس یک مولفه در مورد هیچ چیز قضاوت نکنید، هر تصمیم اقتصادی حداقل باید بر اساس ده مولفه استوار باشد، هیچ کس بر اساس یک تصمیم درست ثروتمند نمی‌شود، همیشه زنجیره‌ای از تصمیمات صحیح است که به ثروتمند شدن می‌انجامد، هیچ‌کس هم بر اساس یک تصمیم غلط ورشکست نمی‌شود ، همیشه باید زنجیره‌ای از تصمیمات غلط در کنار هم قرار گیرد تا موفقیت به شکست منجر شود.

logo-samandehi