تأثیر سیاست‌های مالی بر بازار سرمایه

یک تحلیل گر بازار سرمایه گفت: باتوجه به اینکه بانک‌ها امکان تأمین سرمایه گذاری در گردش بنگاه اقتصادی را ندارند، بازار سرمایه باید این امر را تأمین کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ ،حمیدرضا غزنوی  با اشاره به تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر بازار سرمایه گفت: باتوجه به اینکه بانک‌ها امکان تأمین سرمایه گذاری در گردش بنگاه اقتصادی را ندارند، بنابراین  بازار سرمایه باید سرمایه در گردش  این بنگاه‌های تولیدی را تأمین کند.
وی ادامه داد: ایجاد انگیزه برای ارتقاء فعالیت‌ها و همچنین  سرمایه گذاری در بازار باید تقویت شود و برای رسیدن به این هدف، بهتر است  معافیت مالیاتی در اولویت قرار گیرد، چراکه این  امر می‌تواند تشویقی برای سرمایه گذار محسوب شود.
به گفته غزنوی، تمایل به سرمایه گذاری در بازار سبب شده که گرایش به سمت تولید بیشتر شود.
به نوشته باشگاه خبرنگاران ، این تحلیل‌گر بازار سرمایه یادآور شد: شرایط گرفتن وام برای تولیدکنندگان به مراتب سخت تر است و اگر بستر مناسبی فراهم شود،  سرمایه گذاران  میل و رغبت بیشتری برای حضور در این  بازار را خواهند داشت.

logo-samandehi