بورس با روند نزولی کار خود را به پایان رساند

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛  امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱)، شاخص کل بورس با اُفت ۷ هزار و ۸۹۲ واحدی روی پله یک میلیون و ۶۴۶ هزار واحد ایستاد.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲۹۷ واحدی، عدد ۵۲۲ هزار و ۹۹۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با رشد ۱۷۳ واحدی به عدد ۳۱۰ هزار و ۸۰۲ واحد رسید.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با اُفت هزار و ۷۸۷ واحدی، به رقم ۳۷۲ هزار و ۸۲۱ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با اُفت ۱۰ هزار و ۵۲۷ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۱۵۸ واحد رسید، همچنین شاخص بازار اول نیز با اُفت ۷ هزار و ۵۳۹ واحدی به کانال یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با اُفت ۱۰ هزار و ۴۹۴ واحدی روی کانال ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۷۰۹ واحد ایستاد.

logo-samandehi