بهار رونق مسکن فرا رسید

اقتصاد > مسکن – براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل، به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱.۴ و ۹.۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر است که به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران
در اردیبهشت ماه سال ۹۶ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۳.۷ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۷ با ۱۱.۲ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ با ۴.۷ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۹۶

در دو ماهه نخست سال ۹۶ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲۱.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۳۵ تا ۴۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۱.۲ و ۱۱.۱ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران( ۴۵.۳ میلیون ریال) معامله شده اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع هر کدام با سهم یکسان ۱۳.۶ درصد، در رتبه بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال ۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۵ درصدی بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع در این ماه حدود ۴۸.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

logo-samandehi