بریز و بپاش ایران خودرو در بورس تهران / نمادی که رکورد فروش را زد

ایران‌خودرو در تیرماه ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فروش در  بورس  ثبت کرده است در صورتی که این میزان فروش را با فصل بهار مقایسه کنیم می‌توان گفت که  خودرو  به‌اندازه ۳۶درصد بهار در تیرماه فروش داشته است نماد دیگری که در همین حوالی فروش داشته نماد خاور است این نماد با فروش ۳ هزار میلیارد تومانی در تیرماه توانسته است به‌اندازه ۳۳ درصد فروش بهار در یک ماه فروش ثبت کند.

 اما اوضاع برای شرکت‌های خدیزل و خزامیا کاملاً متفاوت است. این دو نماد به ترتیب در تیرماه سال جاری ۹۰۹ میلیارد تومان و ۳۷۵ میلیارد تومان فروش ثبت کرده‌اند که در مقایسه با فصل گذشته ارقام خیلی پایینی است. خزامیا با فروش ۳۷۵ میلیارد تومانی تیرماه خود تنها به‌اندازه ۶ درصد فصل بهار در این ماه فروش داشته که البته با بررسی گزارش فروش ماهانه این شرکت نشان می‌دهد که خزامیا تولید خوبی داشته؛ اما تصمیمی به فروش ندارد.

خدیزل نیز به‌اندازه یک‌چهارم فصل بهار در تیرماه فروخت تا تنها نماد خساپا پرچم‌دار فروش خوب تیرماه سال جاری باشد. خساپا با فروش ۷ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان در تیرماه توانسته است بیش از ۴۵درصدی فروش فصل بهار را کسب کند.

logo-samandehi