به گزارش افکارنیوز، حجم اسکناس و مسکوک دست اشخاص در آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰٫۹ درصد کاهش یافته است. ولی در آبان امسال نسبت به آبان پارسال ۵٫۱ درصد رشد داشته است. در بخش پول نیز اعلام شده که حجم پول در جامعه به ۱۷۰۵٫۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفند سال قبل ۴٫۶ درصد رشد و نسبت به آبان سال قبل ۱۳٫۹ درصد رشد داشته است. ضمن آنکه در هشت ماهه امسال ۷۵٫۶ هزار میلیارد ریال به حجم پول در جامعه اضافه شده است. شبه پول نیز در این مدت به ۱۲۵۳۸٫۸ هزار میلیارد ریال با رشد ۱۵ درصدی نسبت به اسفند سال قبل ۲۳٫۹ درصدی به آبان همان سال رسیده است. در هشت ماهه نیز ۱۶۳۵٫۲ هزار میلیارد ریال به شبه پول اضافه شده است.