این خطر متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه را تهدید می کند

وزارت صمت فاز دوم دور جدید پیش فروش محصولات تولیدی خودروسازان را امروز نهایی می کند. متقاضیان باید منتظر بررسی اطلاعات خود و شرکت های خودروساز باشند تا مشخص شود خودروهایی که برای آن نام نویسی کرده اند چه زمانی به آنها تحویل داده خواهد شد.

اما بررسی مجدد اطلاعات متقاضیان توسط مدیران سامانه یکپارچه فروش خودرو این خطر را برای برخی متقاضیان دارد که از گردونه تحویل محصولات تولیدی خودروسازان به قیمت کارخانه خارج شوند.

آن طورکه مدیران صمت پیش بینی کرده اند زمانی که فاز دوم طرح پیش فروش خودرو به اتمام برسد اطلاعات ثبت نام کنندگان مورد بازبینی قرار می گیرد چنانچه متقاضیان شرایط طرف تقاضای مندرج در اطلاعیه را نقض نموده از دریافت خودروهای عرضه شده در دور دوم فروش خودرو با مکانیزم بدون قرعه کشی محروم می شوند. این اتفاق حتی زمانی که متقاضی مبلغ پیش پردات اعلامی از سوی خودروساز را نیز به حساب آن وایز کند، باز هم متقاضی که خطا کرده را تهدید می کند. سیاست گذار این حق را برای خود قائل است که جلوی تحویل خودرو به متقاضی خاطی را گرفته و او را از دریافت خودرو به قیمت کارخانه محروم کند.  

همچنین متقاضیان باید دقت کنند چنانچه می خواهند تا خودروی انتخاب شده خود را در دور دوم فروش سامانه یکپارچه را تحویل گیرند در بازه زمانی اعلامی برای تحویل گرفتن خودروی مورد نظر خود، محصولی از خودروسازان را به قیمت کارخانه تحویل نگیرند. اگر متقاضی دور دوم پیش فروش صمت در فاصله انتخاب تا دریافت خودرویی مورد نظر خود از مسیر دیگری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز را دریافت کند امکان دریافت خودروی انتخابی در دور دوم فروش خودرویی صمت با ساز و کار نوبت دهی را از دست می دهد.  
بنابراین متقاضیان باید دقت کنند تا دو خطری که می تواند دریافت خودرو به قیمت کارخانه را در دور جدید پیش فروش صمت را تهدید کند را به نوعی از خود دور کنند.

logo-samandehi