ایران دوباره وارد بازی شد؛ راه‌اندازی پنل دوم جاده ابریشم

اکوایران: ایران به جاده ابریشم باز می گردد، کشورهای آسیای مرکزی تدوین توافقنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی جدید چین از طریق خاک ایران به کشورهای اتحادیه اروپا را دستور کار قرار داده‌اند. توافقنامه‌ای که مجدد ایران را به کریدور جاده ابریشم پیوند می‌دهد.

به گزارش اکوایران؛‌ جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا سال گذشته تحولات جدیدی در مسیرهای ترانزیتی اطراف کشور شاهد باشیم. در این مدت دسترسی به مسیر اصلی کریدور ابریشم که چیــن را از طریــق قزاقســتان و روســیه بــه اروپــا متصــل می‌کــرد با جنگ اوکراین بــا مشــکلات بسیاری روبرو شد و به همین منظور کریدور جدیدی راه اندازی شد تا زمینه دسترسی چین و آسیای مرکزی از مسیر آذریایجـان بـه ترکیـه و اروپـا را فراهم کند. کریدوری که ایجاد آن حذف ایران و روسیه از جاده ابریشم را به همراه داشت. اما آخرین خبرها حکایت از توافق جدید میان کشورهای آسیای مرکزی برای رسیدن به اروپا حکایت دارد. ازبکستان اعلام کرده کشورهای آسیای مرکزی در حال تنظیم توافقنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی جدید چین از طریق خاک ایران به کشورهای اتحادیه اروپا هستند. وزارت حمل و نقل این کشور اعلام کرده که مذاکرات بین نمایندگان آژانس‌های حمل و نقل و راه آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه به ابتکار طرف ازبکستانی انجام شده است.

در این بیانیه آمده است که در مذاکرات صورت گرفته موضوعات مهم مربوط به امضای توافقنامه ایجاد کریدور حمل و نقل بین المللی «چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و اروپا» مورد توجه قرار گرفت.‌

با توجه به خبر اعلام شده این سوال مطرح می‌شود که توافقنامه جدید چه تفاوتی با توافق‌نامه‌های قبلی دارد؟ در این خصوص سید علی حسینی رییس سابق کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران به «اکوایران» می گوید: مسیر ترانزیتی جدید پنل دوم جاده ابریشم است که با توجه به کریدور اصلی چندان مورد توجه نبوده است، اما تحولات منطقه که استفاده از جاده ترانزیتی اصلی از مسیر اوکراین و روسیه را غیر ممکن کرده بود موجب شد تا استفاده از شاخه دوم این جاده در دستور کار قرار گیرد.

به گفته حسینی، در حال حاضر هم جاده سرخس برای ورود به ایران و هم مرز رازی برای خروج این کریدور آماده است و می‌توان در کوتاه‌ترین زمان این کریدور را راه‌اندازی کرد. پیش از این یکسری تست برای عبور واگن‌های حمل بار از این خط صورت گرفته بود که نتیجه آن مثبت بود و با این شرایط ‌می‌توان گفت این مسیر می‌تواند به راحتی وارد ریل شود.

از سوی دیگر به گفته حسینی، کریدورجدید در مسیر از قزوین عبور ‌‌می‌کند که در این محل شاهد اتصال کریدور شمال به جنوب خواهیم بود که می‌تواند مسیرهای ترانزیتی جدیدی را در کشور ایجاد کند.

به گفته این فعال حوزه لجستیک، جاده ترانزیتی شمال به جنوب هم تقریبا به اتمام رسیده و فقط انتهای مسیر که محل اتصال آستارا به رشت باقی مانده است و با پایان این مسیر شاهد راه‌اندازی این کریدور که مورد توجه بسیاری از کشورها است خواهیم بود.

از سوی دیگر امروز و با مصوبه مجلس، ممنوعیت واردات لوکوموتیو به مدت ۱۵ سال در برنامه هفتم توسعه برداشته شد، اقدامی‌ که می‌تواند راه‌اندازی کریدورهای ترانزیتی در کشور را شتاب دهد. ورود لوکوموتیو به کشور تا کنون ممنوع بوده که حال در برنامه هفتم این ممنوعیت برداشته شده است.

logo-samandehi