اهمیت تک نرخی شدن ارز در سال جاری

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت تک نرخی شدن ارز در سال جاری گفت:«دیگر کار از پیش بینی ها برای تک نرخی شدن ارز در سال جاری گذشته است.»

به گزارش بانکداران ۲۴ ، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:  ارز دو نرخی و چند نرخی منشا فسادها و منشا بسیاری از بی انضباطی های مالی است.
وی افزود:«تا امروز می گفتند که امکان این که ارز تک نرخی شود وجود دارد، ولی در حال حاضر خود دولت نیز اعلام می کند که امسال چنین طرحی اجرایی نخواهد شد. »
آرگون عنوان کرد:«خواسته فعالان  بخش خصوصی این است که هر چه زودتر این اتفاق بیفتد؛ چرا که ارز دو نرخی و چند نرخی منشا فساد و بسیاری از بی انضباطی های مالی است به همین دلیل خواسته ما این است که ارز تک نرخی شود تا به شفافیت اقتصادی کمک کند.»
وی با بیان اینکه در سال های اخیر هر سال بانک مرکزی قول داد که ارز تک نرخی شود،گفت:« ولی متاسفنه ۶ ماه یک بار این طرح عقب افتاد و تا امروز هم اجرا نشده است.»
به نوشته خبرآنلاین،آرگون اظهار کرد:«دولت همین الان نیز می تواند ارز را تک نرخی کند، چون هم از بُعد درآمد های ارز به جایی رسیده است که امکان آن وجود دارد و به موازات آن افزایش قیمت نفت و صادرات و حتی افزایش صادرات غیر نفتی نیز دارد.»
وی با بیان اینکه زیر ساخت های این طرح یعنی کارگزاری بانک ها آماده شده،گفت:« طبق آماری که اعلام شده، غریب به ۵۰ درصد از کارگزاری های قبل از تحریم برگشته است و کارگزاری های بانک ها نیز فعال شده است. به همین دلیل منتظریم که زودتر این اتفاق بیافتد.»

logo-samandehi