اقتصاد جهانی با بدترین بحران ۹۰ سال اخیر روبروست!

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را مجددا کاهش داد.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داد، این نهاد در گزارش قبلی خود متوسط رشد اقتصادی منفی سه درصد را پیش‌بینی کرده بود.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی سابقه بوده، خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با دو ماه پیش وخیم تر شده است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مشابه برآوردی است که چند هفته پیش توسط بانک جهانی ارایه شده بود: این بانک نیز متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری را منفی ۵.۲ درصد تخمین زده بود.

گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در همین رابطه گفت: این بدترین رکودی است که از دهه ۱۹۳۰ دیده‌ایم. هیچ کشوری در امان نبوده است.

به گفته صندوق بین المللی پول، بحران کرونا بیش از همه خانوارهای با درآمد پایین را تحت تاثیر قرار داده است و این مساله می تواند دستاوردهای تدریجی ایجاد شده در مقابله با فقر مطلق در سراسر جهان را که به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به دست امده است بر باد دهد. جمعیت فقیر مطلق جهان (درآمد کمتر از ۱.۹ دلار در روز) از ۳۵ درصد کل جمعیت در دهه ۱۹۹۰ به تنها ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید اما تحت تاثیر شیوع کرونا انتظار می‌رود شاهد صعود مجدد این روند باشیم.

در این گزارش با پیش‌بینی تحت تاثیر قرار گرفتن درآمد ۹۰ درصد کل جمعیت جهان پیش بینی شده است آسیب پذیری کشورها در برابر پیامدهای کرونا در ماه های آتی نیز کماکان در سطح بالایی باقی بماند به گونه ای که در صورت بروز موج دوم همه گیری، رشد اقتصادی جهان در سال آینده نیز منفی ۴.۵ درصد خواهد بود.

logo-samandehi