افزایش تورم سومین اقتصاد بزرگ اروپا

#نرخ #تورم #فرانسه در ماه نوامبر به یک درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، در ماه نوامبر قیمت‌ها در #فرانسه بار دیگر به مسیر صعودی باز گشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا پایان دوازده ماه منتهی به ماه نوامبر، نرخ تورم فرانسه به یک درصد افزایش پیدا کرده که این نرخ ۰.۲ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در دوازده ماه منتهی به ماه قبل بوده است.

در بین بخش‌های مختلف، نرخ تورم تنباکو به ۱۵.۳ درصدرسیده است که در مقایسه با تورم ۸.۸ درصدی ماه اکتبر افزایش محسوسی یافته است. در بین بخش های دیگر نیز تورم در بخش مواد غذایی ۲.۱ درصد و میوه و سبزی تازه ۲.۲ درصد اندازه گیری شده است. از سوی دیگر اما تورم بخش انرژی منفی ۰.۷ دصرد و بخش تولید منفی ۰.۶ درصد بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور در ماه نوامبر ۰.۱ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۲ درصد کمتر از تورم ماه سپتامبر است. شاخص بهای مصرف کننده ۱.۲ درصد در دوازده ماه منتهی به نوامبر و ۰.۱ درصد در ماه نوامبر اندازه‌گیری شده است.

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۱۸.۸ درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه سوم امسال ۰.۳ درصد اندازه گیری شده که نسبت به سه ماهه دوم امسال تغییری نکرده است. طی این مدت رشد مصارف خانوار از ۰.۲ درصد ماه قبل به ۰.۴ درصد و رشد مخارج دولتی به ۰.۵ دصرد رسیده است. فرانسه در این ماه ۰.۷ درصد بیشتر کالا و خدمات وارد کرده اما #صادرات این کشور ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

متوسط نرخ رشد #اقتصادی فصلی #فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۷۸ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد هشت درصدی سه ماهه سوم ۱۹۶۸ و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به رشد منفی ۵.۳ درصدی سه ماهه دوم سال ۱۹۶۸بوده است.

logo-samandehi