آیا سال ۹۶ ارز تک نرخی می‌شود؟

سال‌هاست بحث تک نرخی شدن ارز در بین فعالان اقتصادی مطرح بوده اما با گذشت سال‌ها همچنان این امر با مقاومت‌های فراوانی همراه بوده و از انجام گرفتن این مهم جلوگیری می‌شود.

به گزارش بانکداران ۲۴,چند نرخی بودن ارز را میتوان یکی از عامل ایجاد فساد مالی در جامعه دانست لذا دولت می‌تواند با تک نرخی کردن ارز از هر نوع رانت و ویژه خواری در اقتصاد ایران جلوگیری کند.
براین اساس به اعتقاد اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی اگر ارز با نرخ منطقی تک نرخی شود، می‌تواند بسیار به اقتصاد کشور کمک کرده و مانند سدی، جلوی قاچاق را بگیرد و از تولید کننده واقعی حمایت کند.
همچنین فعالان و کارشناسان اقتصادی تک نرخی کردن قیمت ارز را یکی از ضروری ترین نیازها برای بهبود وضعیت صادرات ، تولید عنوان کرده اند.
یکی از دلایل تمرکز و فشار بردولت برای تک نرخی شدن ارز ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی و از بین بردن تبعیض‌هایی که موجب لطمه زدن به صادرات است.
گفتی است بحث تک نرخی شدن ارز پس از سال‌ها یکی از وعده‌های دولت یازدهم بوده که از روزهای آغازین روی کار آمدن به فعالان اقتصادی داده اما همچنان با گذشت حدود ۴ سال این مهم به حقیقت نپیوسته است.
در ابتدای فعالیت دولت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده اجرایی شدن تک نرخی شدن ظرف مدت ۶ ماه را داد اما در موعد تایین شده وعده جدید و یکساله داده شد.
حال با این تفاسیر پس از گذشت ۴ سال و اجرایی نشدن وعده دولت این بار سیف خبر از اجرایی شدن تک نرخی شدن ارز در سال ۹۶ دانست.
در این باره رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که دستورالعمل‌های مربوط به تک نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است اظهار کرد: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتهی نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترل شده استفاده می شود و زمینه های فسادزا که می تواند مشکلاتی ایجاد کند دقیقاً تحت کنترل است.
سیف همچنین گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک نرخی شدن ارز را عملیاتی می کنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
از سوی دیگر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با وضعیت تک نرخی شدن ارز اظهار کرد:حداقل مزیت تک نرخی شدن ارز این است که جلوی رانت ها و سوء استفاده ها را می گیرد.اما نباید فراموش کرد دونرخی بودن بهای ارز هم می تواند اشکالاتی را در بازار به وجود بیاورد؛چراکه برخی نرخ دولتی را به صورت آزاد می فروشند و نهایت استفاده را می برند.
به نوشته میزان،وی تصریح کرد: دو نرخی بودن ارز باعث می شود تا کمتر شاهد ثبات در بازار باشیم و در فضای اقتصادی کشور همچنان ابهام وجود داشته باشد و توزیع درآمد به ضرر ویا به نفع برخی دیگر صورت گیرد و منابعی که به نرخ ارز وابسته اند در سرگمی به سر می برند.
تقوی تاکید کرد: طبیعی است که دولت باید نرخ هدف را به گونه ای در نظر بگیرد و این امر هم در کشور ما قابل دستیابی و منطقی نیست چون که این امر بحث واردات و صادرات را تحت الشعاع خود قرار می دهد، نمی توانند این را در نظر بگیرند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا این وعده جدید رئیس کل بانک مرکزی پس از ۴ سال به حقیقت می‌پیوندد و یا همچنان تک نرخی شدن ارز باید منتظر وعده جدیدی از سوی بانک مرکزی باشد.

logo-samandehi